Річна фінансова звітність Товариства

Річний звіт товариства за 2019 рікРічний звіт емітента за 2019 рікРічний звіт товариства за 2018 рікРічний звіт емітента за 2018 рікРічний звіт товариства за 2017 рікРічний звіт емітента за 2017 рікРічний звіт товариства за 2016 рікРічний звіт емітента за 2016 рікРічний звіт товариства за 2015 рікРічний звіт емітента за 2015 рік

Особлива інформація Емітента

Особлива інформація товариства за 2020 рікВідомості про зміну складу посадових осіб емітента

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Повідомлення про несвочасне розкриття інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Відомості про зміну адреси власного веб-сайту емітента

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Особлива інформація товариства за 2019 рік

Попереднє надання згоди на вчинення значного правочину

Зміни до статуту, пов’язані із зміною прав акціонерів Особлива інформація товариства за 2018 рікВідомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів від 25.04.2018 р.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 21.02.2018 р.Особлива інформація товариства за 2017 рікВідомості про зміну типу акціонерного товариства

Відомості про зміну складу посадових осіб від 05.05.2017 р.

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Відомості про зміну складу посадових осіб від 28.04.2017 р.

Відомості про зміну складу посадових осіб від 20.02.2017 р.Особлива інформація товариства за 2016 рікПовідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 16.05.2016р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 29.04.2016 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 02.03.2016р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 27.01.2016р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Інформація щодо проведення загальних зборів Товариства

Інформація щодо проведення загальних зборів Товариства 2020 рік

Повiдомлення про проведення річних загальних зборів Товариства 28.04.2020 року

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 22.04.2020 р.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою

Повідомлення про підсумок голосів на загальних зборах Товариства 2020 рiкПовідомлення про підсумок голосів на загальних зборах Товариства 2020 рікІнформація щодо проведення загальних зборів Товариства 2019 рік Повідомлення про проведення загальних зборів 17.04.2019р.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах

Повідомлення про підсумок голосів на загальних зборах Товариства 2019 рiкПідсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів 17.04.2019р.Інформація щодо проведення загальних зборів Товариства 2018 рік

Повідомлення про проведення загальних зборів

Повідомлення про підсумок голосів на загальних зборах Товариства 2018 рiкПідсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів 25.04.2018р.Інформація щодо проведення загальних зборів Товариства 2017 рік Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства 28.04.2017Повідомлення про підсумок голосів на загальних зборах Товариства 2017 рiкПідсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів 28.04.2017р.Інформація щодо проведення загальних зборів Товариства 2016 рік Повідомлення про проведення загальних зборів